Oprava a výmena autoskiel v Bardejove - COLOR-MIX-AUTOSKLO, s.r.o.

Čelné sklo a litera zákona

Pre poškodené čelné sklo môžete prísť o techničák

Prasknuté čelné sklo patrí medzi časté lapálie na cestách. Rozhodne to nepodceňujte, nakoľko za určitých okolností vám môže polícia zadržať osvedčenie o evidencii a dokonca aj evidenčné čísla.
Medzi tradičné nástrahy na cestách patria drobné kamienky, ktoré dokážu vodičom poriadne skomplikovať život. Predovšetkým v momente, keď vyletia spod pneumatiky iného vozidla a poškodia čelné sklo.

Čelné sklo a litera zákona
Dobrá viditeľnosť z miesta vodiča je jedným zo základných predpokladov pre technickú spôsobilosť vozidla a riešia ju hneď dva právne predpisy. Prvým je zákon o cestnej premávke, ktorý v § 4 definuje základné povinnosti vodiča. Okrem iného ukladá vodičom povinnosť „zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré môžu odvádzať pozornosť od bezpečného vedenia vozidla“. Môžeme síce polemizovať o tom, či dierka alebo prasklina po kamienku predstavuje predmet alebo nie, v zásade však platí, že vodič musí mať nerušený výhľad.